Menu

Gellerup vender højreekstremister ryggen


Foreninger, grupper og imamer i Gellerup gået sammen om at vende ryggen til højreekstremisters demonstration på lørdag.

Den anti-muslimske EDL-demonstration i Aarhus den 31.3. skal ikke give uro og ballade. Det står foreninger, grupper og imamer i Gellerup sammen om, i et samarbejde med politi og kommune, organiseret i Beredskabet under HotSpot skriver Aarhus Kommune i dag.

"I Gellerup-området uddeler vi en løbeseddel med opfordring til at vende ryggen til den anti-muslimske demonstration," sagde Sami Saidana, formand for Foreningen for Islamiske Foreninger efter et beredskabsmøde i Gellerup torsdag den 23 marts.

På mødet deltog omkring 50 personer fra Gellerups beredskabsgruppe og lederen af lokalpolitiet Aarhus Vest, politikomissær Jens Espensen.

Han takkede blandt andet imammerne i Gellerup der efter et møde enedes om at gøre en aktiv insats for at undgå uro og ballade, når EDL kommer til byen.

”Tak for jeres indstilling. Det er unikt, at vi har en dialog med det muslimske miljø. Jeg kender ingen andre steder i Danmark, hvor det findes på samme måde,” sagde politikommissær Jens Espensen, leder af lokalpolitiet i Aarhus Vest.

Foruden de lokale imammere vil også flere forskelige foreninger i Gellerup aktivt gøre en insats for at undgå ballade den 31 marts.

På dagen bliver der således holdt flere arrangementer i Gellerup for børn og unge, en fodboldturnering, der vil være mulighed for at sende unge og børn på forskellige ture ud af Gellerup og legepladsen vil hele dagen være åben med personale.

Aarhus kommunes Familieafdeling vil også sende alle kontaktpersoner til unge i Gellerup på gaden den dag og man har sørget for at ingen anbragte unge er hjemme på weekend.

HotSpots gademedarbejdere vil også være på gaden og lave aktiviteter hele dagen. 

Selv om tonen på Beredskabsmødet var positivt, var der også kritik af politiets tilladelse til afholdelse af den internationale antimuslimske demonstration.

”Vi har fuld respekt for den danske grundlov, og vi vil gøre alt, hvad vi kan, for at forhindre, at der bliver ballade omkring demonstrationen. Men muslimerne er ikke blevet hørt. Vi efterlyser en dialog med myndighederne, langt tidligere og før tilladelsen til demonstrationen blev givet,” sagde imam Abu Bilal.

Politiet afviste dog at trække tilladelsen til demonstrationen tilbage og oplyste at politiet ikke har nogen efterretninger som tyder på ballade den 31 marts.

”Der er ikke noget, der begrunder, at vi skulle aflyse demonstrationen. Vi har ingen efterretninger om, at der skal blive ballade. Vores analyse er, at en fodboldkamp kan give mere ballade end det her”

Ifølge Søren Urup har Aarhus politi godt styr på EDL demonstrationen og moddemonstrationen der vil blive afholdt samme dag.

 

Last modified onTuesday, 27 March 2012 07:32

Log In

Log in with Facebook

Forgot your password? / Forgot your username?