Menu

De bakker op om Palæstina

alt
I morgen går palæstinenserne til FN hvor de vil ansøge om godkendelse af en uafhængig ny palæstinensisk stat.

Historisk mange lande bakker op om palæstinensernes ønske hos FN i morgen. Her er nogen af dem.

Island:

På et pressemøde igår onsdag sagde Islands udenrigsminister Össur Skarphédinsson at Island er parat til at bakke op om oprettelsen af en palæstinensisk stat i FN.  

"Palæstina høre hjemme hjemme blandt selvstændige og uafhængige FN stater og et uafhængigt Palæstinas grænser skal være som de var før 1967." sagde Islands udenrigsminister igår.

Norge:

Norge støtter en ny palæstinensisk stat og står i spidsen for forhandlingerne mellem FN og palæstinenserne.

Norges udenrigsminister skrev følgende på sin Facebook i sidste uge "Palæstinenserne har ret til at gå til FN. Norge vil støtte dette og er parat til at godkende en palæstinensisk stat"

Norges støtte til palæstinensernes følges op af en norsk bekymring om en dårlige økonomiske situation i en ny palæstinensisk. Norge opfordrer derfor at godkendelsen af Palæstina i FN følges op af en donorkonference i FN, der vil kunne sætte skub i den nye stats økonomi.

Norge spiller en stor rolle i bestræbelserne på oprettelsen af en palæstinensisk stat i FN. Norge har underskrevet et dokument sammen med flere andre lande der støtter palæstinensernes krav i FN. Det underskrevende dokument stiller krav til palæstinenserne om at en ny palæstinensisk stat skal erkende menneskerettighederne og arbejde for mere demokrati og frihed.

Sydafrika:

Sydafrikas president Jacob Zuma meddelte igår onsdag at Sydafrika støtter oprettelsen af en Palæstinensisk stat. Zuma sagde til FN "oprettelsen af en selvstændig palæstinensisk stat er et afgørende skridt i bestræbelserne på at skabe en varende fred, økonomisk samarbejde og fremgang for millioner af mennesker i Mellemøsten. Zuma og Sydafrika henstiller til at palæstinensernes ønske vil blive vedtaget med et flertal i FN. Zuma afsluttede sit pressemøde igår med en opfordring til de andre FN lande om ikke at lade sig dominerer af "Kun en bestemt stats interesser"

Brasilien:

Brasiliens præsident Dilma Rousseff sagde i dag i sin tale til FN " at kun et frit og uafhængigt Palæstine, er i stand til at imødekomme Israels legitime krav om fred og sikkerhed udenfor egne grænser og sikre en politisk stabilitet i regionen.

Brasilien er et non-permanent medlem af FNs sikkerhedsråd og støtter en FN anerkendelse af en ny palæstinensisk stat.

Indien:

Indiens premierminister Manmohan Singh har i et brev til den palæstinensiske president Mahmoud Abbas, skrevet og forsikret om Indiaens fulde støtte til oprettelsen af en selvstændig palæstinensisk stat i FN.

Kina:

Kina meddelte i tirsdags at Kina bakker op om palæstinensernes bestræbelser på at søge anerkendelse hos FN.Hong Lei talsmand for det kinesiske udenrigsministerium sagde følgende på et pressemøde i tirsdags."Kina forstår, respekter og støtter Palæstinas ansøgning om medlemskab af FN" At søge om uafhængigt statsskab er umisteligt en ret palæstinenserne har og en ret som vil være med til at bygge et fundamentet for en fredelig sameksistens mellem Palæstina og Israel og arbejde mod en varig fred i Mellemøsten.

Tyrkiet:

Tyrkiets premierminister Recep Tayyip Erdogan sagde igår onsdag at Tyrkiet altid vil stå bag Palæstina og at Tyrkiet har ventet på at den palæstinensiske administration ville tage skridt hen mod en FN anerkendelse.

Premierminister Ergodan sagde følgende efter et pressemøde i onsdags."Vi vil altid støtte dem i hvert et skridt de tager og vores holdninger er klare. Hvis Israel er en stat så er Palæstina også en stat."

Ergodan sammenlignede også Tyrkiets situation med palæstinensernes " Tyrkiet stod i samme situation som den palæstinensiske stat, det palæstinensiske folk har ventet et halvt århundrede på at blive en stat. Erdogan afsluttede sit pressemøde med at rette kritik mod de FN lande der giver en ensidig støtte til Israel. "Selv om det palæstinensiske folks landområder er under besættelse, er der nogen som påstår at det er Israel som er under en invasion, dette er uacceptabel." sagde Ergodan.

Indonesien:

Indonesiens udenrigsminister Marty Nagelgarwar bekræftede mandag i den her uge at Indonesien støtter op om anerkendelsen af en ny palæstinensisk stat og står bag palæstinensernes bestræbelser på at opnå et fuldt medlemskab af FN. Nagelgarwa har udtalt at Indonesien ønsker at være det første land i FN der bakker op om den nye stat.


EU træder vande i Palæstina spørgsmålet:

Flere EU lande med England og Frankrig i spidsen forsøger i disse timer på at skabe samle flere EU lande i en anerkendelse af Palæstina, dog uden en godkendelse hos FN. Frankrig ønsker at give palæstinenserne et prøveår før de igen kan anmode om et medlemskab af FN. Frankrigs og Englands bestræbelser kritiseres af Tyskland, som sammen med Spanien og andre EU lande ønsker at støtte op om palæstinensernes krav i morgen hos FN. Dermed er det ikke lykkedes for EU at skabe enighed blandt sine medlemmer om en fælles holdning til palæstinensernes ønsker i morgen.

Frankrig:

Frankrigs præsident Nicolas Sarkozy opfordre til at anerkende Palæstina til at starte med som en stat der ikke er medlem af FN. Sarkozy mener at anerkendelsen af en ny palæstinensisk stat skal følges op af krav om at Palæstina og Israel fuldførere den USA ledet fredsplan inden for et år.


Sarkozys opfordring til anerkendelse af Palæstina uden nødvendigvis at give den nye stat et sæde i FN er et forsøg på at opbløde Obamas udmelding om at USA vil nedlægge veto i FNs sikkerhedsråd. Den amerikanske præsident Obama har sagt at USA ikke i FN vil stemme for anerkendelsen af en ny Palæstinensisk stat, men vil nedlægge veto hvis spørgsmålet tages op i FNs sikkerhedsråd. Israels premierminister Benjamin Netanyahu har rost og budt Obamas beslutning velkommen.

England som sammen med Frankrig er medlem af EU ser ud til at bakke op om Frankrigs løsning.

Der foregår også i disse timer et forsøg blandt mange EU-parlamentarikerer om at samle sig i en gruppe der bakker op om et ja til palæstinenserne i morgen hos FN.

 

Alt i alt er morgendagens møde i FN et historisk øjeblik som vil blive fulgt meget tæt ikke mindst af øjne i mellemøsten både i Israel, Palæstina og naboerne i regionen.

 

  


 

 

 

 

 

 

 


 

 

Last modified onThursday, 22 September 2011 12:59

Log In

Log in with Facebook

Forgot your password? / Forgot your username?